Válaszok a gyakran
ismételt kérdésekre


Mi a különbség a törlés és a megsemmisítés között?

A törlés - vagy jobb nevén fertőtlenítés - szoftveresen történik, és a fertőtlenítés után az adathordozó tovább használható vagy értékesíthető. A megsemmisítés - darabolás vagy demagnetizálás - során nem csupán az adat, de az adathordozó is használhatatlanná válik, és hulladékkezelés körében hasznosítható.


Miért szükséges törölni és megsemmisíteni az adathordozókat?

A vállalatok jellemzően az üzleti adataikat szeretnék védeni az adathordozók törlésével és megsemmisítésével. De ugyanilyen fontos, hogy a vonatkozó jogszabályok szinte minden vállalati adathordozó jegyzőkönyvezett törlését vagy megsemmisítését előírják a munkavállalók és az ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében.


Milyen módszerei vannak az adathordozók fertőtlenítésének?

A szoftveres fertőtlenítés lehet teljes vagy részleges. Teljes fertőtlenítés esetében a törlést végző szoftver az adathordozó minden területét felülírja speciális algortimusok alapján, míg részleges fertőtlenítés esetében a kijelölt fájlok vagy mappák kerülnek felülírásra. Minden fertőtlenítés felülírási és visszaellenőrzési ciklusokból áll.


Milyen módszerei vannak az adathordozók megsemmisítésének?

A megsemmisítés két általánosan elfogadott módszere a degaussing (mágneses megsemmisítés) és a darabolás. Degaussing esetében a megfelelő mágneses erősségről, darabolás esetében a megfelelően apró részecskenagyságról kell gondoskodni. Mindkét esetben szükséges a jegyzőkönyvezés is.

További információk az adathordozók fertőtlenítésével
és megsemmisítésével kapcsolatbanAz adathordozók fertőtlenítésével és törlésével nemcsak a vállalati adatokat védjük

Egy munkavállaló böngészési előzményeiből például következtetni lehet annak vallási és politikai hovatartozására, szexuális beállítottságára vagy betegségeire. Ezért a vonatkozó jogszabályok minden munkavállalótól visszavett adathordozó jegyzőkönyvezett törlését vagy megsemmisítését egyértelműen előírják.


A környezetet azzal védjük a legjobban, ha fertőtlenítjük az adathordozókat. Ez lehetőséget ad jótékonyságra is.


A megsemmisítés esetében is fontos, hogy megfelelő módszert válasszunk. A lemezek átfúrása nem elégséges, és munkabiztonsági szempontból is megkérdőjelezhető.

1A törlés (fertőtlenítés) is megbízható eljárás?
Szoftveres törléssel ugyanolyan végleges és helyreállíthatatlan módon tudjuk törölni az adatokat, mintha megsemmisítenénk az adathordozót, miközben az használható marad, így akár értékesíthető vagy jótékonysági célra felajánlható. Természetesen a törlés esetében is fontos a megfelelő külső minősítéssel (például NATO) rendelkező szoftver használata, amely az adathordozó teljes területét többszörösen felülírja a megfelelő algoritmus segítségével, majd a felülírás eredményét visszaellenőrzi, a törlés eredményéről pedig jegyzőkönyvet állít ki. A törlés területén a legjobb, teljes körű megoldást véleményünk szerint a Blancco szoftverei biztosítják.
2Mi az a degausser?
Az általunk forgalmazott degausserek olyan speciális, szigetelt és irodai környezetben használható berendezések, amelyek megfelelően erős mágneses mezőt generálnak ahhoz, hogy a behelyezett merevlemezen vagy más mágneses adathordozón tárolt adatokat véglegesen és helyreállíthatatlan módon megsemmisítsék az adathordozó mágneses felületének újrarendezésével. Egy degaussing ciklus jellemzően 5-20 másodpercig tart, ennyi idő szükséges az adathordozó felületének teljes átrendezéséhez. A degaussing tehát nem csupán megbízható, de rendkívül gyors eljárást is jelent, így vállalati környezetben hatékonyan használható. További előny, hogy az általunk forgalmazott berendezések kiegészíthetőek a jegyzőkönyvezést segítő riporting kit-el.
3Minden degausser egyforma?
Természetesen nem. A különböző berendezéseket más és más gyártók készítik, ezért azok jelentősen különbözhetnek egymástól kapacitásban és megbízhatóságban is, valamint olyan képességekben, mint a riportkészítés megléte vagy hiánya. A berendezések megbízhatóságát jelezheti egy független külső minősítés, az Intimus 20000 S például NSA/CSS minősítéssel rendelkezik. (Az NSA – National Security Agency az Amerikai Egyesült Államok rádióelektronikai, jelhírszerzéssel foglalkozó hírszerző szervezete.)
4Mágnesezés után a merevlemez használható marad?
Nem, a mágnesezés (degaussing) végleges megsemmisítést jelent a merevlemezek esetében, mivel a bootoláshoz szükséges gyártói fájlok is törlődnek, valamint sérülhet az elektronika.
5Mágnesezés után a szalag használható marad?
Sok szalag ismét felhasználható mágnesezés után, de néhány típus nem. Azok a szalagok, amelyek a bootoláshoz szükséges fájlokat tartalmaznak, vagy szervo sávot használnak véglegesen megsérülnek, mivel a szervo sáv, illetve a bootoláshoz használt fájlok is megsemmisülnek. Az alábbi szalagok (többek között) nem használhatóak mágnesezés után: ADR120, ADR30, ADR30, ADR50, AIT Super, AIT1, AIT2, AIT3, AIT4, LTO-Ultrium1, M 3570-C, M 3570-C/XL, M 3580-B, M 3590, M 3590-E, Magstar MP, SDR50, SLR100, SLR140, SLR40, SLR50, SLR60, STK-9840, STK-T9940, TR-4, TR-5, TR-7, Travan 40GB
6Milyen adathordozók semmisíthetőek meg mágnesesen?
Degausser segítségével a mágneses technológiát használó adathordozók semmisíthetőek meg, így például a merevlemezek, a szalagok, a kazetták. NEM semmisíthetőek meg degasser segítségével azonban a flash technológiát használó adathordozók, így például az SSD meghajtók, a flash kártyák, USB kulcsok vagy mobiltelefonok.
7Milyen adathordozók semmisíthetőek meg csak darabolással?
A nem mágneses technológiát használó adathordozók csak darabolással vagy erőteljes roncsolással semmisíthetőek meg. SSD meghajtókat, mobiltelefonokat, USB kulcsokat és memóriakártyákat az adattárolásra használt alkatrészek apró mérete miatt csak apró részekre történő bontással vagy más speciális fizikai eljárással semmisíthetünk meg. SSD meghajtók megsemmisítésére alkalmas az Intimus Destroyer, míg az Intimus FlashEx és a MAXXeGUARD berendezések mind az SSD meghajtókat, mind a mobiltelefonokat, USB kulcsokat és memóriakártyákat képesek megbízhatóan megsemmisíteni.
8Mikor elegendő a merevlemezek egyszerű megsemmisítése?
Kétlépcsős adathordozó fertőtlenítési protokoll esetében a szoftveresen és jegyzőkönyvezés mellett már törölt adathordozókat második lépcsőben az apró részekre történő darabolás helyett elegendő lehet egyszerűbb és gyorsabb eljárással roncsolni, például az Intimus Destroyer berendezés segítségével.
9Miért szükséges a jegyzőkönyvezés?
Az adathordozók törlésnek jegyzőkönyvezését a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok (például EU GDPR) írják elő, amelyek az adatok törlésének bizonyítását az adatkezelőre hárítják. A jegyzőkönyvezés a vállalatok elemi érdeke, mivel a jegyzőkönyvek segítségével bizonyíthatják, hogy gondosan jártak el, és az esetleges adatszivárgásért nem felelősek. Ugyanez igaz a belső felelősség keresésére irányuló vizsgálatok esetében, a jegyzőkönyvek segítségével az informatikai részleg igazolhatja, hogy az adatszivárgás nem a leselejtezési eljárás közben következett be.
10Mit tartalmazzon a jegyzőkönyv?
A jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell a fertőtlenítés vagy megsemmisítés helyét és idejét, módszerét, eredményét (sikerességét), az adathordozó egyértelmű azonosításához szükséges adatokat (például sorozatszámot), valamint azt, hogy az eljárást ki végezte el. Emellett természetesen tartalmazhat további azonosító mezőket, például projektkódokat. A megfelelést segíti, ha a jegyzőkönyv tartalmaz a törlés eredményességének visszaigazolására vonatkozó információt, illetve olyan digitális aláírást, amely a jegyzőkönyv valódiságát és tartalmát igazolja.
11Miért szükséges a törléssel és megsemmisítéssel foglalkozni?
Az adathordozók fertőtlenítéséhez és megsemmisítéséhez számos érdek fűződik. A vállalati és üzleti adatok a vállalatok alapvető üzleti érdeke. Az ügyfelek és a munkavállalók személyes adatainak védelmét jogszabályok írják elő, a munkavállalók személyes adatainak védelme emellett a HR osztály felelőssége is. Emellett egy esetleges adatszivárgás reputációs veszteséget jelent, míg a megfelelően fertőtlenített adathordozók jótékonysági célra történő felajánlása a reputációt növelheti. Végül az értékes adathordozók fertőtlenítéséhez a vállalatnak anyagi érdeke fűződhet, mert azok a használt piacon értékesíthetőek.
12Hogyan végezzük el a törlést és a megsemmisítést?
Általános szabály, hogy mind a fertőtlenítést, mind a megsemmisítést az adatok eredeti gazdájához a legközelebb kell elvégezni, mert így csökkenthető minimálisra az adatszivárgás. Így például biztonságos az a protokoll, amely előírja, hogy egy munkavállalótól visszavett notebook először távolról, még a munkavállaló irodájában kerül szoftveres fertőtlenítésre, a nem működő adathordozók megsemmisítése pedig szintén a cégen belül történik.
13Milyen költségei vannak a törlésnek és a megsemmisítésnek?
A megsemmisítés esetében általában a megsemmisítést végző berendezés beszerzésének van költsége, a megsemmisítés további anyagi költsége elhanyagolható. Ezzel szemben a szoftveres fertőtlenítés esetében a speciális törlőberendezés (hardver) esetleges beszerzésének költsége mellett folyamatos licencdíjak is felmerülnek, így a szoftveres fertőtlenítés folyamatos költségekkel jár. Ezeket a költségeket ellensúlyozza, hogy a szotveresen törölt adathordozók használhatóak maradnak, így a vállalaton belül is újra hasznosíthatóak vagy értékesíteni lehet őket a munkatársak felé, illetve a használt piacon. A törölt adathordozók jótékonysági célra történő felajánlása emellett reputációs nyereséget jelenthet.
14Mit lehet tenni a megsemmisített adathordozókkal?
A megsemmisített merevlemezek értékes fémeket tartalmaznak, így hulladékkezelésre átadhatóak. A hulladékkezelő feladata, hogy ezeket kinyerje belőlük.
15Milyen szállítási határidőkkel dolgoznak?
Az Intimus berendezések Németországból érkeznek, így amennyiben raktáron vannak, akár 1 héten belül szállíthatóak. A Blancco adattörlő berendezések szállítási határideje jellemzően 8 hét. A MAXXeGUARD merevlemez daraboló esetében a szállítás visszaigazolás alapján történik, és jellemzően 8-12 hetet vesz igénybe.